Blogger

CHRIST TEMPLE CHURCH

Christ Temple Church Blogger chuyên cung cấp những thông tin, hình ảnh đẹp về kiến trúc của các nhà thờ từ khắp nơi trên toàn thế giới. Đặc biệt là những kiến trúc nghệ thuật mang hơi hướng văn hóa riêng tại Việt Nam. Ngoài ra, Christ Teample Church còn mong muốn mang đến những địa điểm đẹp, nét văn hóa, con người, tin tức nổi bật trong nhiều lĩnh vực khác.

Nhà thờ Lớn Nam Định hay nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội